ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0030-The.Saboteur-RELOADED

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 10:53 pm    Post subject: g0030-The.Saboteur-RELOADED Reply with quote

g0030-The.Saboteur-RELOADED

The Saboteur

# Ïëàòôîðìà: PC
# Æàíð: Historic Action Adventure
# Ðàçðàáîò÷èê: Pandemic Studios
# Ðàçïðîñòðàíèòåë: Electronic Arts
# Ãîäèíà: 01.12.2009
# Ïðåïîðú÷èòåëíà âúçðàñò: 18+

# Èçèñêâàíèÿ:
Ìèíèìàëíè:
* OS: Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7
* CPU: Core 2 Dual Core 2.4GHz or AMD equivalent
* RAM: 2GB or more
* DISC DRIVE: Dual Layer 1x or faster DVD Drive
* Hard Drive: At least 7GB of free space
* Video: Nvidia Geforce 7800 GTX with 256MB of VRAM or ATI Radeon HD 2600 Pro with 256MB of VRAM
* Sound: Direct X 9.0c compatible sound card

Ïðåïîðú÷èòåëíè:
* OS: Windows XP - SP3 or Windows Vista - SP1
* Processor: Quad Core running at 2.8 GHz or equivalent
* Memory : 2 GB RAM (Windows XP) or 3 GB RAM (Windows Vista/7)
* GPU: nVidia 8800 GT graphics card
* VRAM: 512 MB

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
1)Ìàóíòâàòå
2)Èíñòàëèðàòå, êîãàòî âè ïîèñêà êîä, èçïîëçâàéòå KeyGen-a ( íàìèðà ñå â ïàïêà Crack, rld-tsbk.exe )
3)Êîïèðàòå êðàêà
4)Èãðàåòå# Çà èãðàòà:
Experience the ultimate open-world action/adventure as The Saboteur. Fight, climb, and race your way through a uniquely stylized version of Nazi-occupied France, and hunt down your sworn enemies who have taken everything from you. Enter the seedy underground world of a saboteur living in 1940s Paris, where the women are sexy, the missions are epic, and the revenge is satisfying.
Play as Sean Devlin, a street-tough Irish racing mechanic seeking personal redemption in the first open-world action game set in Nazi-occupied Europe. Now, it's time for payback -- with the help of the French Resistance, British intelligence, an arsenal of weaponry, and your own street smarts and brawn, you must exact revenge on those who aimed to destroy your life. Motivated by retribution and armed with tactics of sabotage, blow up zeppelins, derail trains, implode bridges, destroy armored tanks, and level enemy facilities in the name of vengeance.Ãîëåìèíà 7.03 GB


Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating