ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0021-Zombilution-TiNYiSO

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 5:26 pm    Post subject: g0021-Zombilution-TiNYiSO Reply with quote

g0021-Zombilution-TiNYiSO

## Ïðîèçâîäèòåë : Echidna

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://echidnallc.com/

## Ñíèìêè îò èãðàòà : http://echidnallc.com/?p=138## Êîìåíòàð : Are you tired of infinite games about pesky survivors and unbelievable zombie’s destruction? Do you find yourself fond of L4D Versus mode? Have you ever asked yourself, what would happen if zombies could have their own butt-kicking, intelligent and charismatic hero to lead them to ruin the civilized world as we know it?

Then this game is for you: cut off survivor’s routes to escape, destroy bunkers, gather your minions, quench hunger, roll for the buffs, and maybe even solve the mystery behind your creation. And most of all start a bloody promenade on the real city streets: everything is dead serious when you hunt on the streets of the real Washington DC, USA.## Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ :

Ìèíèìàëíè èçèñêâàíèÿ:

OS: Windows XP / Vista / 7

Processor: Intel Pentium IV 1.5 GHz

RAM: 512 MB

Video card: 128 MB

HDD: 500 MB## Èíñòàëàöèÿ :

1. Çàïèøåòå íà äèñê èëè ìàóíòíåòå ñ Daemon Tools.

2. Èíñòàëèðàéòå èãðàòà.

3. Èãðàéòå!


Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Åêøúí
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 34:45
Ðàçìåð 494.52 MB (518,538,191 áàéòà)Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating