ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0041-The.Search.For.Amelia.Earhart-TiNYiSO

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Fri Dec 25, 2009 12:19 am    Post subject: g0041-The.Search.For.Amelia.Earhart-TiNYiSO Reply with quote

g0041-The.Search.For.Amelia.Earhart-TiNYiSO

## Ïðîèçâîäèòåë : ValuSoft

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.valusoft.com/

## Ñíèìêè îò èãðàòà : http://www.valusoft.com/DRHM/servlet/ControllerServlet?Action=DisplayProductDetailsPage&SiteID=valusoft&Locale=en_US&Env=BASE&productID=169663200## Êîìåíòàð : Follow Amelia Earharts’s life through space and time to learn about her accomplishments and discover what could have really happened to her on her last flight. Only you can discover the truth of what really happened on that long flight so many years ago!## Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ :

Ìèíèìàëíè èçèñêâàíèÿ:

OS: Windows XP / Vista

Processor: Pentium IV 2.0 GHz

RAM: 512 MB

Video card: 64 MB

HDD: 200 MB## Èíñòàëàöèÿ :

1. Çàïèøåòå íà äèñê èëè ìàóíòíåòå ñ Daemon Tools.

2. Èíñòàëèðàéòå èãðàòà.

3. Èãðàéòå!


Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ïðèêëþ÷åíñêè
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 1:24:29
Ðàçìåð 349.64 MB (366,619,614 áàéòà)
Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating